Pop-up div Successfully Displayed

This div only appears when the trigger link is hovered over. Otherwiseit is hidden from view.

DANH MỤC

Lịch sử hình thành

Techca - Nhà phân phối các giải pháp lọc nước và lọc không khí công nghệ độc quyền từ Canada & Mỹ, là công ty thành viên của Alpine Invovative Research - AIR, và AIR là công ty trực thuộc tập đoàn Innovative Manufacturing Source Inc - IMS, một trong những tập đoàn điện tử lớn nhất tại Canada.

IMS, được thành lập năm 2004 tại Calgary, Alberta, Canada, là một trong những tập đoàn lớn nhất của Canada thống trị trong ngành công nghiệp điện tử. Các thiết bị và sản phẩm điện tử của IMS được phân phối toàn thế giới.

Tháng 1/2016, trên nền tảng kinh nghiệm của IMS, công ty AIR ra đời cũng tại Calgary, Alberta, Canada. AIR chuyên cung cấp các thiết bị và sản phẩm công nghệ cao với thương hiệu Air Sniper, nhằm hỗ trợ và nâng cao sức khỏe cho con người cũng như cải thiện chất lượng môi trường sống trên thế giới thông qua các giải pháp lọc nước và lọc không khí. Hiện các sản phẩm Air Sniper được bán rộng rãi tại Bắc Mỹ và Châu Á.

Tháng 4/2016, Việt Nam được chọn là thị trường phát triển sản phẩm đầu tiên của AIR và công ty Techca, với sứ mệnh phân phối độc quyền những dòng sản phẩm Air Sniper tại Việt Nam và Đông Nam Á chính thức được thành lập.


Nhà máy sản xuất và đội ngũ IMS và Air Sniper tại Calgary, Canada. 
 

Quá trình nghiên cứu và sản xuất Air Sniper tại nhà máy.