Pop-up div Successfully Displayed

This div only appears when the trigger link is hovered over. Otherwiseit is hidden from view.

DANH MỤC

Air Sniper Cube

- Diện tích phòng lọc: 35 m2
- Tốc độ lọc: 85 m3/h
- Công suất: 35 W
- Chất liệu vỏ: Inox
- Kích thước: 21*21*34 (cm)
- Trọng lượng: 5 kg
- Made in Canada: Sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy chính hãng của Air Sniper tại Canada
- Bảo hành: 3 năm
- Bảo trì miễn phí theo định kỳ trong thời gian bảo hành
- Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại TPHCM
: 0 đ
ĐẶT MUA

Air Sniper Tower

- Diện tích phòng lọc: 60 m2
- Tốc độ lọc: 85-155 m3/h
- Công suất: 90-120 W
- Chất liệu vỏ: Inox
- Kích thước: 37*60*37(cm)
- Trọng lượng: 16 kg
- Made in Canada: Sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy chính hãng của Air Sniper tại Canada
- Bảo hành: 3 năm
- Bảo trì miễn phí theo định kỳ trong thời gian bảo hành
- Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại TPHCM
: 0 đ
ĐẶT MUA

Air Sniper Pro

- Diện tích phòng lọc: 110 m2
- Tốc độ lọc: 120-220 m3/h
- Công suất: 100-150 W
- Chất liệu vỏ: Inox
- Kích thước: 56*37*19(cm)
- Trọng lượng: 18 kg
- Made in Canada: Sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy chính hãng của Air Sniper tại Canada
- Bảo hành: 3 năm
- Bảo trì miễn phí theo định kỳ trong thời gian bảo hành
- Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại TPHCM
: 0 đ
ĐẶT MUA

Air Sniper Elite

- Diện tích phòng lọc: 220 m2
- Tốc độ lọc: 220-425 m3/h
- Công suất: 250-300 W
- Chất liệu vỏ: Inox
- Kích thước: 65*53*24 (cm)
- Trọng lượng: 29 kg
- Made in Canada: Sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy chính hãng của Air Sniper tại Canada
- Bảo hành: 3 năm
- Bảo trì miễn phí theo định kỳ trong thời gian bảo hành
- Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại TPHCM
: 0 đ
ĐẶT MUA