Pop-up div Successfully Displayed

This div only appears when the trigger link is hovered over. Otherwiseit is hidden from view.

DANH MỤC

Mountain Fresh Canada

- Xuất xứ: Canada
- Công suất lọc: 7-10 lít/phút
- Áp suất nước cấp phù hợp: < 60 Psi
- Chất lượng nước cấp phù hợp: Nước máy
- Kích thước: 38 x 41 x 20 (cm)
- Trọng lượng: 5 kg
- Điện áp: Không sử dụng điện
- Nước thải: Không có nước thải
- Bình chứa: Không bình chứa
- Bảo hành: 3 năm
- Bảo trì miễn phí theo định kỳ trong thời gian bảo hành
- Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại TPHCM

: 15.000.000 đ
ĐẶT MUA