Cam kết khách hàng

Chúng tôi chuyên cung cấp những sản phẩm công nghệ tiên tiến trên thế giới giúp mang đến những giá trị về sức khỏe vượt trội cho khách hàng cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của khách hàng.

Chất lượng & Dịch vụ

Chúng tôi cam kết chất lượng sản phẩm luôn được đặt lên hàng đầu và đảm bảo dịch vụ tốt nhất nhằm mang đến những giá trị vượt trội cho khách hàng.

Sự chính trực

Chúng tôi đảm bảo sự thẳng thắn và trung thực trong tất cả hoạt động của doanh nghiệp cũng như đối với khách hàng và các cổ đông.

Tinh thần đồng đội

Chúng tôi luôn đề cao tinh thần đồng đội từ nhân viên đến các cấp quản lý và các đối tác, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như cùng hợp lực vì sự nghiệp phát triển chung.

Tôn trọng nhân viên

Chúng tôi luôn coi trọng tất cả nhân viên của mình, khuyến khích, tạo động lực và cơ hội để họ phát triển hết năng lực của mình cũng như tưởng thưởng xứng đáng với những thành quả họ đạt được để không ngừng phát huy văn hóa làm việc tích cực và cống hiến hết mình vì sự phát triển của từng cá nhân và của công ty.

Trách nhiệm cá nhân

Mỗi nhân viên trong công ty luôn ý thức và đề cao trách nhiệm cá nhân lên hàng đầu trong mọi cam kết với khách hàng.

Trách nhiệm xã hội

Chúng tôi cam kết sẽ là công dân tốt, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, tuân thủ các giá trị văn hóa và pháp luật ở những nơi chúng tôi đang hoạt động kinh doanh.

****************************************************

Customer commitment

We develop and provide service relationship that makes positive deference in our customer’s life.

Quality

We provide outstanding product and good service that delivers the premium value to our customers.

Integrity

We ensure the highest standards of integrity in all of our actions.

Teamwork

We work together, across functions and partners, to meet the needs of our customers and help the company win.

Respect for the people

We value our people, encourage their development and reward their performance to promote high performance culture in the company.

Personal Accountability

We are personally accountable for delivering our commitment.

Good Citizenship

We are good citizens in the communities in which we live and work and contributes our responsibility into Societies’ Value and compliance.