Pop-up div Successfully Displayed

This div only appears when the trigger link is hovered over. Otherwiseit is hidden from view.

DANH MỤC

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Công ty Cổ phần Techca
Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam

Sàn thương mại, Chung cư Belleza Lô A, Đường Đ115, Khu dân cư Phú Mỹ - Cty DVCI Q4, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM

Hotline: 0909 727 709

Email: info@techca.vn

Facebook: https://www.facebook.com/techcavn/

Website: www.techca.vn / www.techca.com.vn

Thời gian làm việc:

T2-T6: 8h-17h

T7: 8h-12h

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng

Thời gian làm việc: T2-T6: 8h-17h / T7: 8h-12h

Hotline: 0909 727 709