Pop-up div Successfully Displayed

This div only appears when the trigger link is hovered over. Otherwiseit is hidden from view.

DANH MỤC

Lọc vòi sen Paragon HSF-1

Bộ lọc nước vòi tắm Paragon HSF-1 được nhập khẩu từ Mỹ ( MADE - IN - USA ) mang tới sự tiện nghi tối đa, mang lại khả năng bảo vệ sức khoẻ, và làn da đẹp cho người dùng
: 1.550.000 đ
ĐẶT MUA

PARAGON P5250 UC

Máy lọc nước dưới chậu rửa Paragon P5250 UC, Được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ ( MADE - IN - USA)mang tới sự tiện nghi tối, cùng khả năng đảm bảo sức khỏe cho người dùng.
: 4.250.000 đ
ĐẶT MUA

PARAGON P3050 UC

Máy lọc nước trên bàn Paragon P3050UC - Được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ ( MADE - IN - USA) Mang tới sự tiện nghi tối đa, cùng khả năng đảm bảo sức khỏe cho người dùng.
: 2.850.000 đ
ĐẶT MUA